Elektrický ohradník pro velké psy

Elektrický ohradník pro velké psy je účinným prostředkem k udržení vašeho psa na bezpečném místě a zároveň mu poskytuje dostatečný pohyb a volnost. Tento typ ohradníku je vhodný zejména pro majitele velkých psů, kteří potřebují více místa k pohybu a mají tendenci překonávat běžné ploty nebo ohradníky.

Jak funguje elektrický ohradník pro velké psy?

Elektrický ohradník pro velké psy funguje na principu vysílání slabého elektrického impulsu přes vodiče umístěné kolem určeného prostoru. Když pes překročí tyto vodiče, dostane mírný elektrický šok, který mu poskytne nepříjemný, avšak neškodný pocit, a zároveň ho odrazí od dalšího pokusu o únik.

Instalace elektrického ohradníku

Instalace elektrického ohradníku pro velké psy je relativně snadná a může být provedena buď sami doma, nebo za pomoci profesionálního instalatéra. Nejdříve je nutné stanovit obvod prostoru, který chcete ohradit, a nainstalovat vodiče podle tohoto obvodu. Poté je třeba propojit vodiče s elektrickým zdrojem, který generuje elektrické impulsy.

Výhody elektrického ohradníku pro velké psy

Existuje několik výhod používání elektrického ohradníku pro velké psy:

 • Zabraňuje únikům: Elektrický ohradník efektivně brání psům před úniky z ohraničeného prostoru, což je zásadní pro jejich bezpečnost a zdraví.
 • Bezpečný a šetrný: Impulsy generované elektrickým ohradníkem jsou dostatečně slabé, aby nezpůsobily zranění, ale zároveň jsou dostatečně nepříjemné, aby odrazily psa od pokusu o překročení ohradníku.
 • Flexibilita: Elektrický ohradník lze snadno přizpůsobit různým prostředím a požadavkům majitele, ať už jde o velikost ohraničeného prostoru nebo intenzitu elektrických impulsů.
 • Ekonomická volba: V porovnání s tradičními ploty nebo ohradníky je elektrický ohradník často cenově dostupnější a méně náročný na údržbu.

Tipy pro správné používání elektrického ohradníku

Při používání elektrického ohradníku pro velké psy je důležité dodržovat několik základních pravidel:

 1. Vyhněte se používání elektrického ohradníku u velmi mladých štěňat nebo u psů s agresivním chováním, kteří by mohli být traumatizováni.
 2. Dodržujte správnou údržbu elektrického ohradníku, pravidelně kontrolujte vodiče a zajišťujte, aby byl zdroj elektrické energie v dobrém stavu.
 3. Vykonejte dostatečné množství tréninku s vaším psem, aby se naučil, kde je hranice ohradníku a jak reagovat na elektrické impulsy.
 4. Při instalaci elektrického ohradníku dbáme na bezpečnost a zamezíme, aby se na něj dostaly děti nebo jiná zvířata, která by mohla být vystavena elektrickému šoku.

Spolehlivý elektrický ohradník pro velké psy může být skvělým řešením pro majitele, kteří chtějí poskytnout svému psu bezpečné a prostorné prostředí k životu, aniž by museli stavět vysoké ploty nebo ohradit rozsáhlé pozemky.

Údržba a bezpečnost elektrického ohradníku

Pro zachování správného fungování elektrického ohradníku je důležitá pravidelná údržba a kontrola zařízení. Následující tabulka poskytuje přehled důležitých údržbových úkonů a bezpečnostních opatření:

Údržbový úkon Frekvence Popis
Kontrola vodičů Pravidelně Zkontrolujte vodiče ohradníku na případné poškození nebo opotřebení. Pokud jsou vodiče poškozené, nahraďte je novými.
Kontrola zdroje elektrické energie Roku Zajistěte, aby zdroj elektrické energie byl v dobrém stavu a že dodává dostatečný výkon pro správné fungování ohradníku.
Testování elektrických impulsů Pravidelně Proveďte testování elektrických impulsů, abyste ověřili, že jsou dostatečně silné k odrazení psa, ale zároveň bezpečné.

Bezpečnostní opatření při používání elektrického ohradníku

Při instalaci a používání elektrického ohradníku je nutné dodržovat několik bezpečnostních opatření:

 • Umístěte ohradník mimo dosah dětí a jiných zvířat, aby se zabránilo nechtěným dotykům s elektrickými vodiči.
 • Ujistěte se, že ohradník je správně označen a že jsou v jeho okolí umístěny varovné cedule, které upozorňují na nebezpečí elektrického proudu.
 • Při instalaci elektrického ohradníku dodržujte příslušné bezpečnostní normy a postupy, abyste minimalizovali riziko nehod.

Viz také:

Photo of author

Karin

Napsat komentář