Reakce na antibiotika u psa

Antibiotika jsou léky používané k léčbě infekcí, ale jejich použití u psů může vyvolat různé reakce. Je důležité být obezřetný a pozorný, když svému psu podáváte antibiotika, a sledovat jakékoli známky možných reakcí. Zde je přehled několika možných reakcí na antibiotika u psa.

Možné reakce na antibiotika u psa

Antibiotika mohou vyvolat různé nežádoucí účinky u psů. Některé z nejčastějších reakcí zahrnují:

 • Gastrointestinální problémy: To může zahrnovat nevolnost, zvracení, průjem nebo ztrátu chuti k jídlu. Některá antibiotika mohou také narušit normální střevní flóru psa, což může vést k dalším problémům.
 • Alergické reakce: Psi mohou vykazovat alergické reakce na určitá antibiotika, což může zahrnovat svědění, zarudnutí kůže, otoky nebo dokonce anafylaxii.
 • Problémy s dýcháním: Některá antibiotika mohou způsobit dýchací obtíže u psů, zejména pokud jsou citliví na určité látky obsažené v léku.
 • Problémy s močením: Některá antibiotika mohou způsobit potíže s močením, jako je časté močení, bolest při močení nebo změny v barvě moči.

Jak reagovat na reakce na antibiotika u psa

Je-li váš pes vykazuje jakékoli známky reakcí na antibiotika, je důležité okamžitě konzultovat s veterinárním lékařem. Veterinář bude moci provést důkladné vyšetření a navrhnout vhodný plán léčby. V některých případech může být nutné přerušit podávání antibiotik a přejít na jiný lék.

Je také důležité dodržovat pokyny veterinárního lékaře ohledně dávkování a užívání antibiotik. Nikdy nepřestávejte podávat antibiotika svému psu bez konzultace s veterinárním lékařem, i když se zdá, že se jeho stav zlepšuje.

Závěr

Reakce na antibiotika u psa mohou být různé a je důležité být obezřetný při jejich podávání. Pokud váš pes vykazuje jakékoli známky reakcí na antibiotika, je nezbytné okamžitě konzultovat s veterinárním lékařem. Dodržování pokynů a sledování stavu vašeho psa může pomoci minimalizovat riziko nežádoucích účinků antibiotik.

Bezpečnostní opatření při podávání antibiotik psům

Při podávání antibiotik psům je důležité dodržovat několik bezpečnostních opatření, aby se minimalizovalo riziko nežádoucích účinků:

 • Zajistěte, aby váš pes měl plný žaludek před podáním antibiotik, aby se snížilo riziko gastrointestinálních problémů.
 • Sledujte pozorně reakce svého psa na antibiotika a zaznamenávejte jakékoli neobvyklé symptomy nebo změny ve chování.
 • Požádejte veterinárního lékaře o testy alergie před podáním nových antibiotik, pokud má váš pes historii alergických reakcí.
 • Ujistěte se, že dodržujete přesně dávkování a časování podávání antibiotik podle pokynů veterinárního lékaře.

Tabulka: Přehled bezpečnostních opatření při podávání antibiotik psům

Bezpečnostní opatření Důvod
Zajistění plného žaludku Snížení rizika gastrointestinálních problémů
Sledování reakcí Zaznamenání neobvyklých symptomů
Testy alergie Prevence alergických reakcí
Dodržování dávkování Zajištění efektivity léčby

Nejčastěji kladené otázky o podávání antibiotik psům

 • Jaké jsou běžné vedlejší účinky antibiotik u psů?
 • Může pes vyvinout rezistenci vůči antibiotikům?
 • Jak dlouho by mělo trvat podávání antibiotik?
 • Jsou některá plemena psů citlivější na antibiotika než jiná?

Viz také:

Photo of author

Karin

Napsat komentář